Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Труб, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ "Аграр Медіа Груп"
Abstract
У статті на прикладі взаємодії української та російської мов розглянуто типи інтерферентних впливів домінантної мови на національну мову, титульну для відповідного регіону. Виявами такого впливу в українському мовленні є українсько-російський суржик як форма просторіччя, утворена в ситуації нерівноправної двомовності, калькування та неадекватного перекладу російських омонімів. Простежено аналогічні явища, які виникають у мовленні представників української та російської діаспори в США і Канаді.
Description
Analyzing the interaction of the Ukrainian and Russian languages, the author examines different types of interfering influences of the dominant language on the national language which is endemic to the region. This infl uence results in the Ukrainian-Russian “surzyk” as a kind of popular speech that results from inequitable bilingualism, translation loans, and incorrect translation of Russian homonyms. Similar phenomena are observed in the speech of representatives of Ukrainian and Russian diaspora in the USA and Canada.
Keywords
інтерферентний вплив, українсько-російський суржик, калькування, неадекватний переклад, російські омоніми, interferent influence, Ukrainian-Russian surzyk, translation loans, incorrect translation, Russian homonyms
Citation
Труб В. М. Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі / Труб В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 142-147.