До питання про поширення лісів у нижньому подніпров'ї у пізньому голоцені (за палінологічними даними)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Безусько, Людмила
Безусько, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті представлено нові палінологічні характеристики відкладів пізнього голоцену болота Кардашинське та встановлено склад викопної палінофлори (105 таксонів). Проведено реконструкцію картини змін лісової рослинності на території Нижнього Подніпров 'я у пізньому голоцені під дією природних та антропогенних факторів. Підтверджено висновок про розширення площ природних соснових та широколистих лісів у другій половині субатлантичного часу (1000—800 ВР).
Description
A new palynological characteristic from the Late Holocene deposites from the Kardashinskoe bog are presented in this article. Also the composition of fossil flora (105 taxa) was concerned. The picture of changings under the influence of antrophogenic and natural factors in the forest vegetation on the territory of Low Pridneprovie during the Late Holocene was reconstructed. The conclusion about the extension of the areas of natural pine and deciduous forest during the second half of Subatlantic period (1000—800 BP) was proved.
Keywords
поширення лісів, палінологічні дані, пізній голоцен
Citation
Безусько Л. Г., Безусько А. Г. До питання про поширення лісів у нижньому подніпров'ї у пізньому голоцені : (за палінологічними даними) / Л. Г. Безусько, А. Г. Безусько // Наукові записки НаУКАМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 4-11.