Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Фарина, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. В дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних економіко-математичних моделей для оцінювання стабільності фінансової системи України в широкому розумінні та сформовано на основі його реалізації стратегічні орієнтири, спрямовані на досягнення стабільності фінансової системи України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Комплекс динамічних економіко-математичних моделей включає векторну авторегресійну модель для детальної експрес-діагностики інституційної стійкості фінансової системи, яка на відміну від наявних дозволяє оцінити критичні значення дестабілізаційних факторів; проміжну динамічну імітаційну макромодель формування та виникнення дестабілізаційних непередбачуваних та несприятливих подій внаслідок реалізації валютного ризику, а також розширену динамічну імітаційну макромодель відкритої економіки України, що дозволяє врахувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування дестабілізаційних явищ фінансової системи України. На підставі отриманих результатів дослідження окреслено шляхи підвищення рівня стабільності фінансової системи та уникнення дестабілізаційних явищ за змінних зовнішніх та внутрішніх умов в довгостроковій перспективі.
Thesis for the candidate degree in economic sciences on specialty 08.00.11 – Mathematical Methods, Models and Informational Technology in Economics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. The dissertation thesis is dedicated to form theoretical and methodological provisions to the assessment of financial system stability in Ukraine by developing a complex of dynamic economic-mathematical models in order to design effective policy measures for ensuring financial system stability in the short- and long-run perspective. Financial stability in the dissertation is treated in the broadest sense considering the ability of financial system to perform its functions of financial recourses distribution and ensuring effective payment infrastructure; financial system does not aggravates macroeconomic turbulences, but instead positively affects the economy through productive financial markets; financial system and its institutional elements are resistant to endogenous and exogenous adverse events and are able to absorb unforeseen shocks; the probability of adverse and unforeseen events does not exceed the level at which financial system becomes unstable. Assessment of financial system stability in the broadest sense is conducted by developing a complex of dynamic economic-mathematical models, including vector autoregression model for express-diagnosis of the institutional stability of the financial system of Ukraine; intermediate system dynamics macro-model of exchange rate formation in Ukraine for the analysis of exchange rate risk emergence; and extended system dynamics macro-model model of open economy for Ukraine to analyze causal relationships between macroeconomic environment and factors of exchange rate risk. In particular, a vector autoregression model enables quantitative estimation of the extent to which financial institutions in Ukraine respond to unforeseen adverse events and absorb destabilizing shocks. The structure of intermediate system-dynamic macro-model of exchange rate formation in Ukraine reflects the main foreign currency flows and allows the analysis of the emergence of foreign exchange risk and its impact on financial system stability under different exchange rate regimes. Extended macro-model of Ukrainian economy combines the intermediate exchange rate model with domestic macroeconomic environment in a complex endogenous structure and is used to assess financial stability in the long-run perspective under different monetary and exchange rate policies. Simulation results suggest that exchange rate shocks have considerable adverse effect on the institutional stability of Ukrainian financial system through direct channel and by reinforcing the emergence destabilizing processes due to credit, liquidity and interest rate risk. Although short-run exchange rate stability can be achieved by implementing rigid exchange rate policy, in the long-run perspective the emergence of exchange rate risk also depends on the type of the monetary policy, supporting the existence of impossible monetary trinity.
Description
Keywords
фінансова система, фінансова стабільність, фінансова стійкість, валютний ризик, валютна політика, векторні авто-регресійні моделі, функції імпульсних відгуків, імітаційне моделювання, системна динаміка, дисертація, financial system, financial stability, financial soundness, exchange rate risk, exchange rate policy, vector autoregressive models, impulse response functions, computer simulation, system dynamics, thesis
Citation
Фарина О. І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Фарина О. І. ; наук. кер. Лук’яненко І. Г. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [б. в.], 2015. - 212 с. : іл.