Дослідження споживчої поведінки при створенні бренду компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Тараненко, Анастасія
Ковшова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто теоретико-методологічні засади формування споживчої поведінки при створення бренду компанії. Встановлено, що кожен бренд складається з сукупності елементів, які створюють цілісний образ товару/послуг, і називаються атрибутами бренду. Узагальнено основні характеристики ефективного бренду (ім’я, символи, колір, слоган, звуки, персонажі, форму, аромат, смак, рухи) за якими споживач сприймає, запам’ятовує і впізнає товар, послугу чи торгову марку. Запропоновано процес створення бренду компанії на основі дослідження споживчої поведінки, що містить сім етапів від формування ідеї створення бренду до її практичної реалізації.
The article considers the theoretical and methodological principles of consumer behavior in creating a company brand. It is established that each brand consists of a set of elements that create a holistic image of the product/service, and are called brand attributes. The main characteristics of an effective brand (name, symbols, color, slogan, sounds, characters, shape, aroma, taste, movements) by which the consumer perceives, remembers and recognizes the product, service or brand are summarized. The process of creating a company brand based on the study of consumer behavior, which contains seven stages from the formation of the idea of creating a brand to its practical implementation, is purposed.
Description
Keywords
маркетингове дослідження, методи, споживча поведінка, бренд, атрибути, брендинг, стратегія, управління, стаття, marketing research, methods, consumer behavior, brand, attributes, branding, strategy, management
Citation
Тараненко А. О. Дослідження споживчої поведінки при створенні бренду компанії [електронний ресурс] / Тараненко Анастасія Олексіївна, Ковшова Ірина Олегівна // ΛΌГOΣ. ONLINE. - 2020. - № 9. - С. 1-9.