Долучання до смерті. Поховальні стели античного Надчорномор'я та Скандинавії: світоглядна паралель

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Король, Денис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена розгляду культово-міфологічних паралелей давньоіранського та північногерманського світоглядів на прикладі сюжетики поховальних стел. Підтверджується належність сюжетів із вершником та жінкою на стелах Надчорноморської людності I-III cт. н. е. до іранського світогляду степовиків (матеріали V-I cт. до н.е.). Робляться порівняння зі схожою традицією в орнаментиці поховальних стел о. Готланд і спроба інтерпретації цього моменту.
The article is dedicated to the review of the cult and mythological parallels of the ancient Iranian and North-Germanian outlook using the burial stones' images. The belonging of the scenes with the Rider and the Woman Deity on the plates of the Pontic peoples of I -III A.D. to the Iranian ideology of the steppe nomads is confirmed (materials of V-I cent. B.C.). The comparisons with the similar tradition in the Gothland burial stones ornamentation are made with the attempt of its interpretation.
Description
Keywords
стели, поховальні стели, орнамент, давньоіранський світогляд, північногерманський світогляд, стаття
Citation
Король Д. О. Долучання до смерті. Поховальні стели античного Надчорномор'я та Скандинавії: світоглядна паралель / Д. О. Король // Маґістеріум. Вип. 6. Археологічні студії / [упоряд. Л. Л. Залізняк] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія ". - Київ : Стилос, 2001. - С. 96-100.