Гідрофобно-гідрофільні та емульгуючі властивості клітин Rhodococcus erythropolis, Gordonia rubropertinctus та Acinetobacter calcoaceticus при рості на різних субстратах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Ногіна, Т.
Думанська, Т.
Підгорський, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Фізико-хімічні властивості клітинної поверхні є важливим екологічним фактором, що визначає характер взаємодії мікробної клітини з її мікроосередком. Гідрофобність як одна з основних характеристик поверхні клітин лежить в основі таких процесів, як адсорбція мікроорганізмів на твердих поверхнях, прикріплення їх до тканин організмухазяїна, утворення біоплівок, засвоєння водонерозчинних субстратів, зокрема вуглеводнів нафти . У зв’язку з тим що ферменти, які окислюють вуглеводні, локалізовані в цитоплазматичній мембрані, активність їх утилізації значною мірою залежить від здатності клітин поглинати цей гідрофобний субстрат.
The hydrophobic-hydrophilic and emulsifying properties of hydrocarbon-oxidizing strains of Rhodo¬coccus erythropolis 1MVB-7012, Gordonia rubropertinctus IMVAc-5005 and Acinetobacter calcoaceticus 1MV B-7013 have been investigated. It is shown, that specified strains differ on a parameter of the cell surface hydrophobicity (PH), which has higher values at the cultures grown on hydrophobic (hexadecane), than on hydrophilic (ethanol) substrates. The greatest hydrophobicity (PH = 99.4-59.6%) is revealed in the strain Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7013. In dependence on substrate and the growth phase of cultures PH for Rhodococcus erythropolis IMV B-7012 was 2.4-58.0 % and for Gordonia rubropertinctus IMVAc-5005 - 9.6-31.0 %. The strain of Rhodococcus erythropolis IMV B-7012 shows emulsifying activity when it grows on the both substrates and Gordonia rubropertinctus IMV Ac-5005 - only on hexadecane. The emulsifying activity in strain Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7013 was not r
Description
Keywords
гідрофобно-гідрофільна властивість, емульгуюча властивість, субстрат
Citation
Ногіна Т. М., Думанська Т. У., Підгорський В. С. Гідрофобно-гідрофільні та емульгуючі властивості клітин Rhodococcus erythropolis, Gordonia rubropertinctus та Acinetobacter calcoaceticus при рості на різних субстратах / Т. М. Ногіна, Т. У. Думанська, В. С. Підгорський / Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2003. - Т. 21. - C.15-20.