Традиція versus принцип "anything goes" в аргументах методології П. Фейєрабенда

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Комаха, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджується місце і значення традиції в епістемології П. Фейєрабенда. Показано систему аргументів і логіку доказів, які обґрунтовують можливість співіснування принципу «все дозволено» (anything goes) і традиції. Проаналізована імовірнісна логіка становлення цивілізаційних закономірностей з позицій «методологічного анархізму».
Description
The article examines the place and importance of tradition in epistemology of P. Feyerabend. It is shown that a system of arguments and logic of evidences justifying the possibility of coexistence of a principle «anything goes» and traditions. A probabilistic logic of formation of civilization patterns from the standpoint of «methodological anarchism» is analyzed.
Keywords
традиція, "все дозволено", логіка, аргументація, методологія, принцип, мислення, tradition, "anything goes", logic, reasoning, reasoning, methodology, principle thinking, стаття
Citation
Комаха Лариса Григорівна. Традиція versus принцип "anything goes" в аргументах методології П. Фейєрабенда / Комаха Л. Г. // Гілея : науковий вісник. - 2016. - Вип. 105. - С. 260-263.