Екологічні особливості деревних рослин регіонального ландшафтного парку "Ялівщина" та значення території для урбосередовища м. Чернігова

Abstract
Зелені зони як невід’ємні компоненти урбосистем виконують важливу соціально-екологічну роль у підтриманні балансу середовища. Однією із зелених зон міста Чернігова є територія регіонального ландшафтного парку (РЛП) "Ялівщина". В результаті проведеного дослідження нами була проаналізована сучасна структура дендрофлори території РЛП "Ялівщина". Згідно з флористичним поділом світу А.Л. Тахтаджяна найбільша кількість - 69 видів походять з Циркумбореальної флористичної області, що може свідчити про порівняно високі інтродукційні можливості території досліджень.
Description
Keywords
ландшафтний парк, РЛП "Ялівщина", деревні рослини, дендрофлора, матеріали конференції
Citation
Свердлова Н.О. Екологічні особливості деревних рослин регіонального ландшафтного парку "Ялівщина" та значення території для урбосередовища м. Чернігова / Свердлова Н.О. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали студентської наукової конференції, Київ, 13-14 березня 2017 р. / [відп. ред. В. І. Карамушка ; наук. ред.: С. Г. Бойченко, І. Г. Вишенська, К. І. Деревська та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Представництво Польської академії наук в Києві, Ф-т природничих наук, Каф. екології. - Київ : [Логос], 2017. - С. 44-46.