Зміна лісового покриву України за останні 10 років

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Задорожній, Ю.
Путренко, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Логос
Abstract
Ліси України є найпотужнішим з компонентів довкілля, що стабілізують на певному рівні функціональну організацію природних екосистем, посилюють їхню стійкість до антропогенного впливу та змін клімату, що з кожним роком стають все більшою загрози людству та всьому живому. Ліси - це динамічна структура, котра потребує постійного моніторингу через вплив природних і антропогенних факторів (пожежі, вирубки, техногенне забруднення тощо). Ліси абсорбують карбон з повітря і є цінним ресурсом і середовищем існування для живих істот. Лісистість України станом на 2017 рік становить близько 16%, що не досягає визнаного оптимальним рівня залісненості у 20%. Для оцінки та аналізу даних про стан лісів отаннім часом застосовують нові підходи, такі, зокрема, як дистанційне зондування землі (ДЗЗ) та геоінформаційні (ГІС) технології, що відкривають значні можливості для моніторингу та контролю лісів.
Description
Keywords
лісовий покрив, зміни клімату, антропогенний вплив, дистанційне зондування землі, матеріали конференції
Citation
Задорожній Ю.П. Зміна лісового покриву України за останні 10 років/ Задорожній Ю.П., Путренко В.В. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали студентської наукової конференції, Київ, 13-14 березня 2017 р. / [відп. ред. В. І. Карамушка ; наук. ред.: С. Г. Бойченко, І. Г. Вишенська, К. І. Деревська та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Представництво Польської академії наук в Києві, Ф-т природничих наук, Каф. екології. - Київ : [Логос], 2017. - С. 22-23.