Enterprise Ontology Development and Extending

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Umiński, A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Необхідність організаційної онтології є одним із найскладніших завдань побудови інтелектуаль­них систем підтримки організаційного управління та співпраці. Наявність якісно визначеної та несуперечливої організаційної онтології є передумовою успішності автоматизації організаційних процесів, поширення організаційного досвіду та співпраці з іншими організаціями. У статті проана­лізовано існуючі методи та інструменти вирішення цього завдання, їх контекст та обмеження. Запропоновано бачення процесу створення організаційної онтології, її розширення для конкретної організації, шляхи впровадження і використання для потреб організації. Для прикладу подано бачен­ня процесу формального онтологічного визначення деяких критичних концепцій організаційного уп­равління — поняття збалансованих оціночних індикаторів (стратегії, цілей) та поняття структу­ри робіт проекту.
Description
Keywords
enterprise ontology, Intelligent System, business process automation
Citation
Umiński A. Ya. Enterprise Ontology Development and Extending/ Umiński A. Ya. // Наукові записки НаУКМА : Комп'ютерні науки. - 2005. - Т. 36. - С. 66-71.