Історичні типи західних підприємців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Левцун, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізується господарський етос західних підприємців різних часів. Розглядаються історичні типи підприємців: купець, протестант-першобуржуа, капітан індустрії, менеджер-інноватор. Зіставляючи стратеги підвищення прибутковості, ступінь делегування повноважень, ставлення до конкуренції і реклами, автор робить спробу виявити тенденції еволюції господарського етосу підприємців.
It is analyzed economic ethos of western businessmen of different times. The historical types of the businessmen are considered: merchant, protestant-bourgeois, captain of industry and manager-innovator. Comparing strategies of increasing the profitability, relation to a competition and advertising, and also the degree of transferring of powers is done attempt to reveal the tendencies of evolution economic ethos of businessmen.
Description
Keywords
підприємці, етос, господарський етос, історичні типи, еволюція, стаття
Citation
Левцун О. Г. Історичні типи західних підприємців / О. Г. Левцун // Маґістеріум. Вип. 5. Культурологія / [упоряд. О. І. Погорілий] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія ". - Київ : Стилос, 2000. - С. 98-105.