Розвиненість малого підприємництва в транспортній системі регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Базілінська, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто питання розвитку малого підприємництва в транспортній системі регіону. Проаналізовано стан та рівень розвитку малого підприємництва взагалі й регіонального транспорту зокрема. Визначено роль малих підприємств регіонального транспорту в умовах перехідної економіки. Виявлені особливості та специфіка розвитку малого підприємництва в транспортній галузі регіону. Досліджено проблеми на шляху розвитку малого підприємництва транспортної галузі регіону.
The questions of the development of small-scale business in the regional transport system are considered. The analysis of the state and level of development of small-scale business generally and regional transport particularly is given. The role of small-scale business of regional transport in conditions of transformational economy is defined. The peculiarities and specific of the development of small-scale business in the regional transport branch are examined. The problems on the way of development of small-scale business in the regional transport branch of are investigated.
Description
Keywords
економіка, підприємство, транспортна система, малі підприємства, перехідна економіка, транспорт, стаття
Citation
Базілінська О. Я. Розвиненість малого підприємництва в транспортній системі регіону / О. Я. Базілінська // Маґістеріум. Вип. 18. Економічні студії / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - 2005. - С. 67-71.