післямова до монографії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Ткачук, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Сподіваючись, що висвітлені у цій книжці деякі сторінки історії вітчизняної філософської освіти і дражливі проблеми її сьогодення не залишили читачів принаймні байдужими, автори свідомо надали перевагу відкритішому за традиційні "висновки" жанру післямови, аби ще раз наголосити: здійснена розвідка радше порушує складну й багатоаспектну тему, аніж претендує на її вичерпне осягнення. Хоч як дивно, але для здійснення останнього сьогодні бракує багатьох передумов, найважливіші з яких - відсутність ґрунтовних фахових студій, що присвячені як цілій низці історичних сюжетів, важливих для реконструкції становлення й розвитку філософської освіти на українських теренах, так і неупередженому й конструктивному аналізу її сучасних реалій і перспектив у контексті світових освітніх практик у царині філософії.
Description
Keywords
історія вітчизняної філософської освіти, філософські осередки, Україна, філософська освіта
Citation
Ткачук М. Післямова // Філософська освіта в Україні: історія і сучасність : [колективна монографія / Ткачук М. Л. ... [та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Аграр Медіа Груп], 2011. - с. 418-419.