Історіографія філософії у контексті філософії досвіду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Менжулін, Вадим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті привернуто увагу одразу до трьох філософських монографій, опублікованих в Україні впродовж останніх років, автори яких (Михайло Мінаков, Вахтанг Кебуладзе і Андрій Богачов) під різними кутами зору розглядають поняття досвіду. Як історика філософії, автора статті найбільшою мірою цікавлять ті аспекти цих досліджень, що стосуються історії філософії, передусім — її методології. Автор доходить висновку, що виявлені ним відмінності та перетини у поглядах (його власних та його колег) щодо специфіки історико-філософського дослідження великою мірою є відображенням давньої суперечки щодо співвідношення історичних і теоретичних складових філософського пізнання, а також інституційної афіліації дослідників. This article is inspired by the fact that since 2007 there have been three important philosophical monographs published in Ukraine. All of them (written by M. Minakov, V. Kebuladze and A. Bogachov) are focused on the concept of experience. As a historian of philosophy the author of this article is primarily interested in the way these works are related to history of philosophy and its methodology. He identifies and analyses some important differences and similarities in his own and his colleagues’ attitudes towards the historical and philosophical investigation. The author concludes that these differences reflect the old debate on the correlation between historical and theoretical aspects of philosophy as well as institutional affiliations of the researchers.
Description
Keywords
досвід, історіографія філософії, методологія, experience, historiography of philosophy, methodology
Citation
Менжулін В. І. Історіографія філософії у контексті філософії досвіду / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 32-38.