Вплив іонів заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Карпенко, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено вплив іонів тривалентного заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод. Показано позитивний ефект внесення заліза(ІІІ) в стічну воду, який полягає в інтенсифікації газовиділення. Це зумовлено зменшенням пригнічення метаногенезу жирними кислотами внаслідок утворення їх нерозчинних сполук із залізом та можливої зміни окислювально-відновлювально- го потенціалу в середовищі до рівня, оптимального для метаногенезу. У додаткових експериментах показано, що при метановому бродінні олеїнової кисло ти біогаз майже не виділявся і концентрація метаногенних бактерій постійно зменшувалась. Водночас зброджування олеата тривалентного заліза супроводжувалось інтенсивним утворенням біогазу та зростанням кількості метаногенних бактерій.
Description
The influence of ferric chloride on methanogenic treatment of fat-containing wastewater was studied. An addition of ferric chloride increased the biogas production rate. It was caused by diminishing of ingibition of methanogenesis by free fatty acid because they were precipitated as the ferric salts and possible change of redox potential to optimal for methanogenesis value. Production of biogas and growth of methanogenic bacteria were absent for methanogenic fermentation of the oleic acid, but ferric oleate supported the production of biogas and growth of methanogenic bacteria.
Keywords
іони заліза, метанове зброджування, жировмісні стічні води, ferric ions, the methanogenic treatment, fat-containing wastewater, солі тривалентного заліза
Citation
Карпенко В. І. Вплив іонів заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод / В.І. Карпенко, О.В. Стабнікова, В.О. Красінько, В.П. Стабніков, А.І. Салюк. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2000. // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Спеціальний випуск, Ч. 2. - с. 313-317.