Георадарне сканування та історична інтерпретація місця розташування Богоявленського собору Києво-Братського монастиря

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Бондар, Ксенія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У 2021 р. нами було виконано георадарне сканування місця розташування знищеного у 1936 р. Богоявленського собору Києво-Братського монастиря з метою точної локалізації його фундаментів. Проведений збір і аналіз архівної інформації з відкритих джерел став підґрунтям для інтерпретації результатів геофізичних вимірювань. Особливо цінними виявились публікації та письмові свідчення археологів, які особисто бачили фундаменти собору. Сукупність збережених історичних даних охоплює період від 1615 р., тобто від початку будівництва дерев’яної Богоявленської церкви, попередниці собору, донині. Мова про оригінальні документи, кресленики, фондові джерела, фотографії та картографічні матеріали ХVII–XIX ст., а також історичні праці XIX–XXI ст., що узагальнюють інформацію про спорудження, відновлення після пожежі, функціонування та руйнування собору, а також про будівництво на його місці у XX ст. й про археологічні дослідження XX–XXI ст. Георадарне сканування показало найкращу збереженість групи фундаментів західної стіни собору, які і пропонуються для археологічного дослідження.
Description
In 2021, we performed a ground penetrating radar survey at the place of the Epiphany Cathedral of the Kyiv Confraternal Monastery, destroyed in 1936, in order to precisely locate its foundations. The collection and analysis of archival information from open sources was carried out, which became the basis for the interpretation of the results of geophysical measurements. Publications and written testimonies of archaeologists who personally saw the foundations of the Cathedral became especially valuable. The set of historical data covers the period from 1615, that is, from the beginning of the construction of the wooden Epiphany Church, the predecessor of the Cathedral, to the present day. Original documents, blueprints, stock sources, photographs, and cartographic materials of the 17th––19th centuries, as well as historical works of the 19th–21st centuries, were analyzed. The information about the construction, restoration after the fire, functioning, and destruction of the Cathedral, as well as about the construction on its site in the 20th century, archaeological research in the 20th–21st centuries was generalized. Ground penetrating radar survey revealed the best-preserved group of foundations of the western wall of the Cathedral, which are proposed for archaeological excavations.
Keywords
Богоявленський собор, Києво-Братський монастир, георадарне сканування, фундамент, стаття, Epiphany Cathedral, Kyiv Confraternal Monastery, Ground Penetrating Radar, foundation
Citation
Бондар К. Георадарне сканування та історична інтерпретація місця розташування Богоявленського собору Києво-Братського монастиря / Ксенія Бондар // Київська Академія. - 2023. - Вип. 20. - С. 239-260. - https://doi.org/10.18523/1995-025X.2023.20.239-260