Цей темний суб'єкт бажання: критика критики психоаналітичної кінотеорії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Брюховецька, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Фройдівський і лаканівський психоаналіз став ключовим елементом першої академічної кінотеорії (так званої апаратної теорії), розвиненої Ж.-Л. Бодрі, К. Метцом, Л. Малві. її новаторство полягає в теоретизації таких аспектів, як кінематографічний контакт, позиціонування суб'єкта і бажання. У даній статті ці поняття розглядаються у контексті їхньої критики з боку когнітивної теорії.
Freudian and Lac ani an Psychoanalysis became the key element of the first academic film theory (so called Apparatus theory), developed by J.-L. Baudry, Ch. Metz and L. Mulvey. Its novelty lies in theorizing such aspects as cinematic contact, positioning of subject, and desire. The work deals with these notions in the context of the cognitive theory s critics.
Description
Keywords
кінотеорія, психоаналіз, когнітивна теорія, кінематографічний контакт, позиціонування суб'єкта, бажання
Citation
Брюховецька О. В. Цей темний суб'єкт бажання: критика критики психоаналітичної кінотеорії / О. В. Брюховецька // Маґістеріум. Вип. 12. Культурологія / редкол.: Погорілий О. І. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : КМ Академія, 2003. - С. 51-56.