Використання мобільних пристроїв у дистанційній освіті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Глибовець, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто базові концепції та основні підходи до доцільного використання мобільних пристроїв у комп 'ютерних системах підтримки дистанційного навчання за допомогою спеціальнорозроблених на основі технології J2ME (конфігурації CDLC із застосуванням профілю MIDP) про­грамних комплексів клієнт -серверного типу. Проілюстровано реалізацію підходу на прикладі підси­стеми тестування. Моделювання зв'язку «клієнт — сервер» проведено push-моделлю. Всі питання обміну повідомленнями винесено в окремі класи клієнтського і серверного конекторів. Ефективно розв'язано основну проблему передачі та отримання даних між мобільним пристроєм і системою.
Description
The article considers base concepts and basic approaches to the necessity of using mobile devices in the remote training computer systems with specially developed, on J2ME (configurations CDLC with the use of structure MIDP), program complexes. Realization was displayed on a testing subsystem. Modeling of the "client-server" communication has been held on a push model. All the questions of the message exchange were inserted separately in the client and server connector classes. The basic problems of data transfer and reception between the mobile device and system have been effectively solved.
Keywords
технологія J2ME, моделювання зв'язку «клієнт — сервер», push-модель
Citation
Глибовець Андрій Миколайович. Використання мобільних пристроїв у дистанційній освіті / А. М. Глибовець // Наукові записки НаУКМА : Комп'ютерні науки. - 2005. - Т. 36. - С. 71-77.