Виявлення метилювання генів VIM, TMEFF2 і GDF15 у сечі пацієнтів, хворих на рак сечового міхура, в українській популяції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Маньковська, Оксана
Скрипнікова, О.
Панасенко, Г.
Вікарчук, М.
Кононенко, О.
Стаховський, Е.
Кашуба, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Рак сечового міхура є одним із найпоширеніших в Україні та світі, проблема його ранньої діагностики досі є нерозв’язаною. Використання епігенетичних маркерів, а саме виявлення метилування генів-онкосупресорів, є перспективним засобом для оцінки ризиків цього захворювання і раннього його виявлення, проте має популяційні особливості. Метою цієї роботи було перевірити, чи виявляється метилування генів GDF15, TMEFF2 і VIM у сечі хворих на рак сечового міхура в українській популяції і чи можна застосовувати цю комбінацію метильованих генів як інформативну панель онкомаркерів. Ми виявили наявність метилування усіх трьох генів серед досліджуваних хворих (n = 42), при цьому жоден не детектувався у нормі (n = 5). Чутливість цієї комбінації потенційних маркерів становила 69 %, специфічність – 100 %. Було зроблено висновок про необхідність розширення вибірки і перевірки диференціювальної здатості GDF15, TMEFF2 і VIM для раку сечового міхура порівняно з іншими онкоурологічними патологіями.
Description
Bladder cancer is one of the most common cancers in Ukraine and in the world, and the problem of its early diagnosis is still unresolved. The use of epigenetic markers, namely, the detection of tumor suppressor genes methylation, is a promising tool to assess the risks of the disease and its early detection, but it has a population features. The aim of this study was to test whether methylation of genes GDF15, TMEFF2 and VIM appears in the urine of patients with bladder cancer in the Ukrainian population, and evaluate the potential of this combination of methylated genes as tumor markers. We collected urine from patients with bladder (sample size is n = 42) and used urine samples from 5 healthy people as negative control. DNA was precipitated by CTAB and isolated by using a standard phenol/ chloroform/isopropanol approach. The presence of methylation of VIM, TMEFF2 and GDF15 promoters was detected by Real-Time MSP PCR after the procedure of DNA bisulfite conversion. We found the presence of hypermethylation of all 3 genes among the studied patients (n = 42), while none was detected in samples taken from healthy people (n = 5). The sensitivity of this potential combination of markers was 69 %, with specificity of 100 %. Correspondence between tumor stage and presence or absence of any of the studied markers has not been identified. It was concluded that there is a necessity to increase the sample size and to test the capability of GDF15, TMEFF2 and VIM to distinguish between bladder cancer and other onco-urological diseases.
Keywords
метилування, гени-онкосупресори, рак сечового міхура, рання діагностика, онкомаркери, GDF15, TMEFF2, VIM, methylation, tumor suppressor genes, bladder cancer, early diagnosis, tumor markers
Citation
Виявлення метилювання генів VIM, TMEFF2 і GDF15 у сечі пацієнтів, хворих на рак сечового міхура, в українській популяції / Маньковська О. С., Скрипнікова О. C., Панасенко Г. В., Вікарчук М. В., Кононенко О. А., Стаховський Е. О., Кашуба В. І. // Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2016. - Т. 184. - С. 23-29.