Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв’язків між ними

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Марченко, Олександр
Циганок, Денис
Бабіч, Оксана
Глибовець, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Інтернет є найбільшим джерелом знань у світі, але сучасні інформаційні технології далекі від ефективного використання цього потенціалу. У статті розглянуто сучасний стан проблеми побудови методів автоматичного та автоматизованого наповнення баз знань шляхом аналітичної обробки простих неструктурованих природномовних текстів.
Description
Internet is the largest source of knowledge in the world, but modern information technologies are far from effective use of this potential. We consider the current state of the problem of constructing methods for automatic fi lling knowledge bases by analytical processing unstructured natural language texts.
Keywords
база знань, обробка інформації, "макрочитання", knowledge base, information retrieval, "macroreading"
Citation
Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв’язків між ними / Глибовець А. М., Марченко О. О., Циганок Д. В. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 35-38.