Проблема моральних цінностей в українському суспільстві перехідного періоду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Жуковський, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються підходи до проблеми моральних цінностей в сучасній українській філософії освіти. Підкреслюється криза моральних цінностей в українському суспільстві, викликана руйнуванням комуністичної моралі. Мова йде про тривожні тенденції в ієрархії моральних цінностей молодого покоління. Автор наголошує на необхідності зміни цінностей у відповідності з вимогами демокра тичного суспільства. Аналізує християнські та гуманістичні моральні цінності.
The article deals with some approaches to moral values in modern Ukrainian philosophy of education. The crisis of moral values in the Ukrainian society caused by rejecting of Communist morality is underlined. The author points out some disturbing tendencies in the hierarchy of moral values of the young generation. The need of changing values for building a democratic society is emphasized. Christian and humanistic values are analyzed.
Description
Keywords
українське суспільство, перехідний тип, моральні цінності, філософія освіти
Citation
Жуковський В. М. Проблема моральних цінностей в українському суспільстві перехідного типу / В. М. Жуковський / Наукові записки НаУКМА : Спеціальний випуск. - 2000. - Т. 18, ч. 1. - C.80-82.