Поширені лексико-семантичні групи в українських полемічних текстах XVI ст. (на матеріалі однієї з глав "Книжки" Івана Вишенського)

dc.contributor.authorМудрак, Марина
dc.contributor.editorПальчевська, Олександра
dc.date.accessioned2021-12-01T17:41:42Z
dc.date.available2021-12-01T17:41:42Z
dc.date.issued2021-05-21
dc.description.abstractАвторка простежує домінантні лексико-семантичні групи іменників у третій главі "Книжки" Івана Вишенського, українського полеміста 16 ст. Яскравий і різноманітний ілюстративний матеріал (іменники на позначення побутових деталей, елементів одягу, назв тварин, найменування осіб за їхньою діяльністю та соціальними станами тощо) засвідчує багатство та неоднорідність лексики, яку використовує полеміст для аргументації своїх тез.uk_UA
dc.description.abstractThe author traces the dominant lexico-semantic groups of nouns in the third chapter of the "Knyzhka" of Ivan Vyshensky, a Ukrainian polemicist of the 16th century. Bright and varied illustrative material (nouns for denote household items, clothing items, names of animals, names of persons by their activities and social status, etc.) testifies to the richness and heterogeneity of vocabulary used by the polemicist to support his ideas.
dc.identifier.citationМудрак М. Поширені лексико-семантичні групи в українських полемічних текстах XVI ст. (на матеріалі однієї з глав "Книжки" Івана Вишенського) / Марина Мудрак // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 12-17.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21709
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.organisationЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльностіuk_UA
dc.relation.sourceМовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалівuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectлексико-семантична групаuk_UA
dc.subjectспільна лексемаuk_UA
dc.subjectконкретні іменникиuk_UA
dc.subjectабстрактні іменникиuk_UA
dc.subjectматеріали конференціїuk_UA
dc.subjectlexico-semantic groupsuk_UA
dc.subjectcommon tokenuk_UA
dc.subjectspecific nounsuk_UA
dc.subjectabstract nounsuk_UA
dc.subjectconference materialsuk_UA
dc.titleПоширені лексико-семантичні групи в українських полемічних текстах XVI ст. (на матеріалі однієї з глав "Книжки" Івана Вишенського)uk_UA
dc.title.alternativeCommon lexical and semantic groups in Ukrainian polemical texts of the 16th century. (on the material of one of the chapters of "Book" by Ivan Vyshensky)uk_UA
dc.typeConference materialsuk_UA
Files