Поширені лексико-семантичні групи в українських полемічних текстах XVI ст. (на матеріалі однієї з глав "Книжки" Івана Вишенського)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Мудрак, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Авторка простежує домінантні лексико-семантичні групи іменників у третій главі "Книжки" Івана Вишенського, українського полеміста 16 ст. Яскравий і різноманітний ілюстративний матеріал (іменники на позначення побутових деталей, елементів одягу, назв тварин, найменування осіб за їхньою діяльністю та соціальними станами тощо) засвідчує багатство та неоднорідність лексики, яку використовує полеміст для аргументації своїх тез.
The author traces the dominant lexico-semantic groups of nouns in the third chapter of the "Knyzhka" of Ivan Vyshensky, a Ukrainian polemicist of the 16th century. Bright and varied illustrative material (nouns for denote household items, clothing items, names of animals, names of persons by their activities and social status, etc.) testifies to the richness and heterogeneity of vocabulary used by the polemicist to support his ideas.
Description
Keywords
лексико-семантична група, спільна лексема, конкретні іменники, абстрактні іменники, матеріали конференції, lexico-semantic groups, common token, specific nouns, abstract nouns, conference materials
Citation
Мудрак М. Поширені лексико-семантичні групи в українських полемічних текстах XVI ст. (на матеріалі однієї з глав "Книжки" Івана Вишенського) / Марина Мудрак // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 12-17.