Роздуми довкола сучасної історико-філософської методології: «ідеологія контексту» та її критика у працях І.-Ш. Зарка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Голіченко, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ретельне та поступове ознайомлення з основнимн інституціями, методологіями та постатями французької історикофілософської думки становить один із найнагальніших та найцікавіших напрямів дослідження сучасної філософської думки Екзагону, а також має всі гианси стати одним із центральних елементів "української історії історії французької філософії". Запропонована стаття знайомить українських читачів з методологічними позиціями сучасного французького історика філософської та політичної думки Іва-Шарля Зарка, який роздумує над актуалізацією співвідношення та дослідницькою ефективністю традиційних методів історико-філософського дослідження - текстуального (текстологічного ) та контекстуального, іншими словами - філософського ("філософська історія філософії") та історичного ("історична історія філософії").
Description
Keywords
історико-філософські дослідження, методологічні проблеми, Ів-Шарль Зарк, філософські сиситеми, Історіографія філософії, philosophical sysytemy, Historiography philosophy
Citation
Голіченко Т. Роздуми довкола сучасної історико- філософської методології: «ідеологія контексту» та її критика у працях І.-Ш. Зарка / Тетяна Голіченко // Могилянські історико-філософські студії. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - С. 240-256