Фізико-хімічні закономірності взаємодії ПАР-барвник і формування гібридних міцел

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Леоненко, Є.
Тельбіз, Г.
Гребенніков, В.
Ординський, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено фізико-хімічні закономірності взаємодії катіонних і аніонних барвників (родамін 6Ж, еозин К, пірометен 580) з аніонними та катіонними поверхнево-активними речовинами (цетилтриметиламоній бромід й додецилсульфат натрію) в предміцелярному стані із застосуванням методу оптичної спектроскопії. Оцінено кількість молекул барвника, солюбілізованих в міцели і величини рівноважної константи формування комплексів ПАР-барвник. Показано, що при однаково заряджених компонентах системи кулонівські сили відштовхування значно понижують величини констант формування комплексів відносно протилежно заряджених пар.
Description
Physico-chemical regularity of interaction of cationic and anionic dyes (rhodamine 6G, eosin Kpirometen 580) with ionic and cationic surfactants (cetyltrimethylammonium bromide and sodium dodecyl sulfate) in predmicellar range using optical spectroscopy method was investigated. A number of dye molecules solubilized in the micelle size and formation of dye-surfactant complexes was estimated. It is shown, that for single-charged components the repulsive force of Coulomb interaction can significantly reduce the value of constant relative to the formation of complexes with oppositely charged pairs.
Keywords
барвник, поверхнево-активна речовина, йонна пара, гібридні міцели, стаття, dye, surfactant, ionic pairs, hybrid micelle
Citation
Фізико-хімічні закономірності взаємодії ПАР-барвник і формування гібридних міцел / Леоненко Є. В., Тельбіз Г. М., Гребенніков В .Н., Ординський В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 157 : Хімічні науки і технології. - С. 41-47.