Новий підхід до кодування нанотрубок і 6-нанокілець

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Корнілов, М.
Плахотник, В.
Ісаєв, Сергій
Михайленко, О.
Любчук, Т.
Реутов, Д.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті пропонується новий спосіб кодування карбонових нанотрубок та 6-нанокілець. Спо сіб базується на виділенні в них деякої спеціальної послідовності атомів, названої нами інваріант ною одиницею (ІНОД). Новий спосіб кодування нанотрубок є проміжним результатом цієї про цедури. Кожний код 6-нанокільця характеризується набором шести числових і одного буквеного параметра (р; q; w; χ; t; α; β), де ρ і q - взаємно прості цілі числа, ρ >q >0, w - довільне нату ральне число, χ — буквений показник хіральності ІНОД, t - натуральне число, t > 2, а - довільне ціле число з проміжку [0; w - 1], β - довільне ціле число.
Description
Keywords
кодування, карбонова нанотрубка, 6-нанокільце
Citation
Корнілов М. Ю., Плахотник В. В., Ісаєв С. Д., Михайленко О. В., Любчук Т. В., Реутов Д. В. Новий підхід до кодування нанотрубок і 6-нанокілець / М. Ю. Корнілов, В. В. Плахотник, С. Д. Ісаєв, О. В. Михайленко, Т. В. Любчук, Д. В.Реутов // Наукові записки НаУКМА. - 2002 - Том 20, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 2. - С.509-515