Теорія державних витрат та суспільний вибір: [монографія]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Краснікова, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Монографія присвячена дослідженню механізмів розподілу суслільних благ, особливостям застосування державних інструментів для уникнення екстерналій. Тут висвітлено сучасні методології аналізу програм бюджетних витрат, а також економічні підстави для державного втручан­ня і причини зростання видатків в умовах прямої та представницької де­мократії. Проаналізовано дію державних інструментів щодо інтерналіза­цїі зовнішніх ефектів. Розглянуто пропозицію суспільних вигод та умову ефективності Самуельсона. Визначено оптимальну кількість державних благ. Простежено державні витрати на національну оборону в Україні та використання політичних інструментів під час здійснення суспільного вибору.
Description
Keywords
економіка, розподіл суспільних благ, economics
Citation
Краснікова Лариса Іванівна. Теорія державних витрат та суспільний вибір : [монографія] / Л. І. Краснікова ; рец. І.Г. Лук'яненко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - К. : [НаУКМА], 2009. - 108 с. : іл. - Книжка-лауреат Премії імені Петра Могили 2012 р.