Кореляційний аналіз динаміки надземної фітомаси рослинності асканійського степу за період 1996–2012 рр. у зв’язку з кількістю опадів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Гофман, О
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено аналіз багаторічної динаміки надземної фітомаси рослинності асканійського степу у зв’язку з кількістю опадів на прикладі модельних стаціонарних площ екологічного ряду "плакор→схил→під" ділянки "Стара" за період з 1996 по 2012 рр. Встановлено силу кореляційних зв’язків між показниками фітомаси та кількістю опадів за осінньо-зимово-весняний період кожного конкретного року. Визначено, що інтразональні рослинні угруповання поду характеризуються тіснішими кореляційними зв’язками порівняно із зональними фітоценозами плакору. Наведено кількісні співвідношення між запасами живої (біомаса) та мертвої (мортмаса) органічної речовини рослинного походження залежно від елементів рельєфу.
The dynamic of many years of aboveground phytomass of vegetation of Аskanian steppe with the quantity of precipitations is analyzed in this paper. This scientific work was prepared on the basis of data of aboveground phytomass of the ecological range “watershed→slope→depression” of the oldest reserved plot “Stara” (540 hectares). The productivity of intrazonal plant associations of depression are characterized by strong positive correlative relation with the dynamics of precipitations. The productivity of zonal plant associations of watershed are characterized by medium positive correlative relation with the dynamics of precipitations. The productivity of meadow plant associations of slope are characterized by medium positive correlative relation with the dynamics of precipitations.
Description
Keywords
біосферний заповідник, динаміка, biosphere reserve, dynamics
Citation
Гофман О. П. Кореляційний аналіз динаміки надземної фітомаси рослинності асканійського степу за період 1996–2012 рр. у зв’язку з кількістю опадів / Гофман О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 158 : Біологія та екологія. - С. 70-77.