Форсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об'єднаних територіальних громад

dc.contributor.authorХрапкіна, Валентина
dc.contributor.authorМайстренко, Юлія
dc.date.accessioned2019-05-16T08:52:44Z
dc.date.available2019-05-16T08:52:44Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractАктуальність. В умовах сьогодення актуальним вбачається перезавантаження сприйняття економічної привабливості закладів культури на місцевому рівні та створення умов для залучення додаткових фінансових ресурсів. Мета і методи. Метою статті є обґрунтування напрямів розвитку фінансового забезпечення в управлінні закладами культури у контексті об’єднаних територіальних громад. Використано такі методи наукового дослідження: абстрактно-логічний, статистичний, розрахунково-конструктивний, економікоматематичний, балансовий, експертний. Результати. Охарактеризовано власні доходи місцевих бюджетів, які свідчать, що фінансова децентралізація дозволила бюджетам значно зрости, а територіям – отримати можливості розвитку. Запропоновано нові інформаційні продукти і технології в роботі закладів культури, які відкривaють потенційні можливості для розвитку туристичної привабливості українського села. Наведений розрахунок оптимізації фінансових можливостей об’єднаних територіальних громад від використання незадіяних ресурсів, що передбачає можливість самозабезпечення та саморозвитку закладів культури на селі. Висновки та обговорення. Встановлено, що найефективніше вирішення зазначеної проблеми може бути здійснене тільки завдяки комплексним структурним перетворенням у практиці управління фінансовими ресурсами сфери культури. Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні системного підходу до обґрунтування пропозицій, спрямованих на виявлення незадіяних ресурсів, що забезпечить економічну стабільність закладів культури, а практичне значення – у розробці рекомендацій щодо фінансування, що дозволить підвищити ефективність їх функціонування. Подальші наукові розвідки здійснюватимуться у напрямі дослідження залучення додаткових джерел фінансування в сферу культури об’єднаних територіальних громад.uk_UA
dc.description.abstractActuality. In today’s conditions, it is extremely important to change the perception of the economic attractiveness of cultural institutions at the local level and create conditions for engaging additional financial resources. Purpose and methods. The purpose of the article is to substantiate the directions of development of financial support in the management of cultural institutions in the context of the united territorial communities. Scientific research methods have been used: abstractlogical, statistical, calculation-constructive, economic-mathematical, balance, expert. Results. Local budgets own revenues were characterized, which indicates that financial decentralization has allowed local budgets to increase significantly and territories – to have the opportunity of development. The new information products and technologies in the cultural institutions have suggested, that open potential possibilities for development of tourist attractiveness in the Ukrainian village. The calculation of optimization of financial possibilities of united territorial communities from the use of uninvolved resources, which envisages the possibility of self-sustainability and self-development of rural cultural institutions. Conclusions and discussion. It has been established that the most effective solution to this problem can be achieved only through complex structural transformations in the practice of managing financial resources of the sphere of culture. The scientific novelty of the research is the application of a systematic approach to the justification of proposals aimed at identifying unused resources, which will ensure the economic stability of cultural institutions, and practical importance in developing recommendations for funding, which will improve the efficiency of their functioning. Further scientific investigations will be carried out in the direction of studying the system of attracting additional sources of funding in the sphere of culture of the united territorial communities.en_US
dc.identifier.citationХрапкіна В. В. Форсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об'єднаних територіальних громад / Храпкіна В. В., Майстренко Ю. В. // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. - Київ : КНУКіМ, 2018. - Вип. 1. - С. 98-109.uk_UA
dc.identifier.issn2616-7573
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15594
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceВісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. - 2018. - Вип. 1uk_UA
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectоб'єднані територіальні громадиuk_UA
dc.subjectфінансові ресурсиuk_UA
dc.subjectзаклади культури сільської місцевостіuk_UA
dc.subjectфінансове забезпеченняuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectunited territorial communitiesen_US
dc.subjectfinancial resourcesen_US
dc.subjectrural culture institutionsen_US
dc.subjectfinancial supporten_US
dc.titleФорсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об'єднаних територіальних громадuk_UA
dc.title.alternativeForesight of development of financial support in culture institutions on the level of rural university territorial communitiesen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Khrapkina_Forsait_rozvytku_finansovoho_zabezpechennia_zakladiv.pdf
Size:
585.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: