Метод електродейонізації та його застосування для очищення природних та стічних вод від йонів важких металів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Дзязько, Юлія
Атаманюк, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Огляд присвячено аналізу основних принципів та можливостей використання електродейонізації - комбінованого методу, що поєднує електродіаліз та йонний обмін, для видалення з розчинів катіонів важких металів. Проаналізовано вплив на проведення процесів таких факторів, як концентрація катіонів, рН, тип мембрани та йоніту, швидкість потоку, утворення осаду тощо з метою вибору найбільш оптимальних умов електродейонізації.
Description
The review is devoted to the analysis of main principles and possibility of use of electrodeionization (combined method connecting electrodialysis and ion exchange) for the heavy metal cation removal from solutions. The influence of factors, namely cation concentration, pH, type of membrane and ionexchanger, flow rate, deposit formation and so on, on electrodeionization process was analyzed in order to chose the most optimal operation conditions.
Keywords
електродейонізація, розчин катіонів важких металів, швидкість потоку
Citation
Дзязько Ю., Атаманюк В. Метод електродейонізації та його застосування для очищення природних та стічних вод від йонів важких металів. / Дзязько Ю., Атаманюк В. // Наукові записки. Т. 28: Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; [Редкол. тем. вип. Брик М. Т. та ін. ; упоряд. : Брик М. Т., Антонюк Н. Г. .]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - С. 35-50.