Психологічні детермінанти конфліктності особистості в підлітків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Лук’янць, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дипломному досліджені дається теоретичний та емпіричний аналіз психологічних детермінант конфліктності особистості в підлітків. В нашій роботі розкритіосновнінауковіпідходидо проблеми вивчення поняття конфліктута конфліктності. Здійснено класифікацію психологічнихдетермінантконфліктності особистостіта проаналізовано основні наукові підходи до вивчення таких детермінант, як агресивність, тривожність та темперамент. Здійснено аналіз сучасних досліджень психологічних детермінант конфліктності особистості. За допомогою спостереження та психодіагностичних методик нами було проведено емпіричну частину нашого дослідження,основною метою якого було виявити взаємозв’язок таких психологічних детермінант, як агресивність, тривожність та темперамент із вибором стилю поведінки в конфліктній ситуації. Була проведена описова статистиката кореляційний аналіз для отримання підтвердження або спростування наших гіпотез. Було проаналізовано дослідження інших науковців із нашої тематики таспівставлено із нашими результатами,проаналізовано та угруповано основнівідмінності в даних дослідженнях, які могли вплинути на відмінності в результатах. Описано шляхи застосування результатів емпіричного дослідження для формування навичок шкільного посередництва в підліктів.Розроблено міні-тренінг з розвитку навичок шкільного посередництвата вказано детальний план кожного заняття.
Description
Keywords
конфлікт, конфліктність, конфліктність особистості в підлітків, психологічна детермінанта, чинники конфліктності,, агресивність, тривожність, темперамент, посередництво, шкільне посередництво, бакалаврська робота
Citation