Statistics for Психологічні детермінанти конфліктності особистості в підлітків