Проблеми віртуальної деформації навколишнього середовища промисловими підприємствами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Данюкіна, Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено аналіз особливостей екологічного метаболізму промислових підприємств. У ході досліджень були виявлені блоки факторів, що впливають на екологічну деформацію навколишнього середовища. Експериментальні дослідження аспектів цієї деформації були виконані на кафедрі екології в останні роки на прикладі одного з потужних промислових підприємств м. Миколаєва - державного підприємства "Суднобудівний завод ім. 61 комунара".
Description
The article analyzes peculiarities of ecological metabolism of industrial enterprises. In the course of research certain factors that influence ecological deformation of environment were defined. Recently experimental researches of aspects of such deformation were done by Department of Ecology on the example of one of the most powerful industrial enterprises of Mykolayiv - i. e. the State enterprise "61 Communards Shipyard".
Keywords
промислове підприємство, державне підприємство "Суднобудівний завод ім. 61 комунара", навколишнє середовище, екологія, екологічний метаболізм, стаття
Citation
Данюкіна Г. В. Проблеми віртуальної деформації навколишнього середовища промисловими підприємствами / Г.В. Данюкіна. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Т. 21 : Біологія та екологія / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк ... та ін. ; ред. кол. темат. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, В.С. Кравець ... та ін. ; упоряд. С.Д. Ісаєв, В.І. Карпенко, Н.І. Куниця]. - К. : КМ Академія, 2003. - С. 98-102.