Деякі аспекти використання пилку Rhododendron luteum sweet (ericacaeae) флори україни для цілей спорово-пилкового аналізу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Безусько, Т.
Мартинюк, О.
Попович, С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на прикладі пилку Rhododendron luteum Sweet флори У країни розглядаються деякі методичні питання спорово-пилкового аналізу, що спрямовані на підвищення рівня інтерпретації його резуль та тів для цілей реконструкції флори та рослинності минулого. Отримані резуль та ти паліно-морфологічного вивчення пилку рододендрона жовтого було використано при проведенні паліно-логічних досліджень поверхневої проби ґрунту, відібраної в асоціації Pinetum Rhododendrosum- Polytrichosum. Встановлено, що вміст пилку рододендрона жовтого у складі субфосильного спорово-пилкового спектра є суттєво нижчим порівняно з його вмістом у складі сучасної рослинності.
Description
This article reviews some methodological questions of spore-pollen analysis using as an example Rhododendron luteum Sweet pollen for the purpoces of the vegetation and flora reconstructions of the past. Obtained results of palynomorphological study of Rhododendron luteum Sweet pollen were used with realization of palynological study of subfossil sample, taken from Pinetum-Rhododendrosum-Polytrichosum assotiation. It is established that Rhododendron luteum Sweet amount in the content of subfossil spore-pollen spectra is significally smaller in comparison with its participation in the content of modern vegetation. The conclusion that this regularity should be considered with the interpretation of subfossil spore-pollen spectra was made.
Keywords
пилку Rhododendron luteum Sweet, спорово-пилковий аналіз, флора, паліно-морфологічне вивчення пилку
Citation
Безусько Т. В., Мартинюк О. О., Попович С. Ю. Деякі аспекти використання пилку Rhododendron luteum sweet (ericacaeae) флори україни для цілей спорово-пилкового аналізу / Т. В. Безусько, О. О. Мартинюк, С. Ю. Попович // Наукові записки НаУКАМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 12-17.