Дослідження історії міжконфесійних відносин на українських теренах у Київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Пастушенко, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті вперше в дослідницькій літературі здійснено систематичний аналіз доробку викладачів і вихованців Київської духовної академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з історії конфесійної взаємодії християнських релігійних традицій на українських землях. З’ясовано суспільно-політичну обумовленість вивчення київськими духовно-академічними істориками конфесійної історії, що полягала в злободенності "польського питання" у середині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Виявлено характерні особливості розгляду київськими істориками і богословами явища міжконфесійної взаємодії у XV–XVIII cт., що виражено у спробах представити багатоаспектні оповіді про співіснування трьох конфесій, всебічно розглянути феномен церковної унії, витлумачити конфесійну взаємодію у політико-правовій площині, надати історичним інтерпретаціям історіософське підґрунтя. У розвідках духовно-академічних дослідників зауважено тенденцію відійти від усталеного в офіційній російській історіографії ХІХ ст. погляду на історію міжконфесійних відносини в Україні крізь призму жорсткого протистояння та відтворити в українському релігійному житті події міжконфесійного діалогу.
The article presents the first attempt of a complete and systematic analysis of historic and theological publications of teachers and pupils of the Kyiv Theological Academy in the second half of the 19th – beginning of 20th century in the field of studying the history of relations of Catholicism and Protestantism with Orthodox on the Ukrainian lands. The specifics of Kyiv academic historians studies was determined by the social and-political circumstances in the middle of the 19th century and denoted by an attempt to comprehend this issue in the perspective of the history of interconfessional relations of two Western Christian traditions with the eastern tradition of Orthodoxy in the historical gap of the 16th – 17th centuries – the period of the largest confrontation in confessional relations in Ukraine. The author clarifies the characteristic features of researching the question of inter-confessional interaction in the 15th – 17th centuries, which are expressed in attempts to describe the coexistence of three denominations as multidimensional and provoking а variety of different interpretations. Historical studies present the attempt to show confessional interaction in the political and legal aspects and to provide historical interpretations to the ground of philosophy of history. The article proves the tendency of Kyiv academic researchers to move away from the established Russian historiography of the 19th century view at confessional relations in Ukraine through the prism of hard confrontation and outline in religious life Ukraine conditions and circumstances of inter-confessional dialogue. Also, historians in their studies repeatedly note the significant educational and outlook influence of Western Christian denominations on the formation of educational, cultural, theological, literary traditions in Ukraine.
Description
Keywords
Київська духовна академія, католицизм, протестантизм, Православна церква, Римо-католицька церква, Брестська унія, міжконфесійні відносини, Річ Посполита, стаття, Kyiv Theological Academy, Catholicism, Protestantism, Orthodox Church, Roman Catholic Church, Brest Union, Interconfessional Relations, Polish-Lithuanian Commonwealth
Citation
Пастушенко Л. А. Дослідження історії міжконфесійних відносин на українських теренах у Київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Пастушенко Л. А. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2021. - Т. 8. - С. 60-79.
Collections