Регести документів польських архівосховищ про гетьмана Петра Сагайдачного та Хотинську війну 1621 р.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Мицик, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У публікації подано 31 документ (переважно у вигляді регестів) з архівосховищ Польщі (Варшава, Вроцлав, Краків), що стосуються історії Хотинської війни і гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного – покровителя Києво-Могилянської академії, 400-ліття яких виповнилося або виповнюється у 2021–2022 рр. Майже всі ці документи до цього часу не було введено до наукового обігу. У супровідному тексті стисло проаналізовано ці джерела, наведено невідомі дані щодо біографії Сагайдачного і перебігу Хотинської війни.
The publication presents 31 documents (mainly in the form of registries) from archives in Poland (Warsaw, Wroclaw, Krakow) relating to the history of the Khotyn War and Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny, the patron of the Kyiv-Mohyla Academy. The 400th anniversary of the latter was completed or will be completed in 2021–2022. Almost all of these documents have not been published in scientific circulation. These documents are briefly analyzed in the accompanying text, and unknown data regarding the biography of Sahaidachny and the course of the Khotyn War are provided.
Description
Keywords
Хотинська війна, Сагайдачний, гетьман, козаки, документи, стаття, Khotyn war, Sahaidachny, hetman, Cossacks, documents
Citation
Мицик Ю. А. Регести документів польських архівосховищ про гетьмана Петра Сагайдачного та Хотинську війну 1621 р. / о. Мицик Ю. А. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2022. - Т. 5. - С. 113-120. - https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.113-120
Collections