Гомеологічна належність генів, що контролюють осбистість в інтрогресивних ліній м'якої пшениці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Прокопик, Дар'я
Ющук, А.
Антонюк, Максим
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Інтрогресивні лінії м’якої пшениці, що походять від сорту Аврора та геномно-заміщених форм Авролата (геномна формула ААВВUU), Авродес (ААВВSS) та Аврозис (AABBS l S ) і відрізняються від сорту Аврора за ступенем розвитку остей, було досліджено за допомогою біохімічних маркерів на предмет геномних перебудов та обсягу й гомеологічної належності чужинного генетичного матеріалу. Показано, що в лініях-похідних форми Авролата розвиток остей та остеподібних відростків зумовлений привнесенням промотору остистості, розташованому на 6U хромосомі.
Description
Introgressive common wheat lines that origin from cultivar Aurora and genome-substituted forms Aurolata (genomic formula AABBUU), Aurodes (AABBSS), and Aurosis (AABBSlSl), and differ from cultivar Aurora in a degree of awn development were studied by means of biochemical markers with the object to fi nd genomic rearrangements and to discover extent and homoeological belonging of alien genetic material. It was shown that in lines, which derive from Aurolata, development of awns and awn-like sprouts is caused by alien awn promoter, located on 6U chromosome.
Keywords
біологія, biology, гени пшениці
Citation
Гомеологічна належність генів, що контролюють осбистість в інтрогресивних ліній м'якої пшениці / Прокопик Д. О., Ющук А. І., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2009. - Т. 93 : Біологія та екологія. - С. 10-16.