Сенсорний датчик на основі композиційних імпрегнованих мембран для експресного визначення ендокринних токсикантів у воді

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Кочкодан, Віктор
Мельник, В. Г.
Vasylenko, Olha
Міхаль, О.
Гончарук, Владислав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Показано можливість створення сенсорного пристрою на основі композиційних імпрегно- ваних мембран для контролю за вмістом у водних об'єктах ендокринних токсикантів: десмет- рину та ібупрофену. Розроблено принцип побудови, конструкцію та виготовлено експериментальний зразок портативного сенсорного датчика, в якому для реєстрації сигналу, що генерується при зв'язуванні речовини-матриці селективним імпрегнованим шаром, використано дифе- ренційний ємнісний метод детектування. Проведено апробування розробленого датчика при дослідженні зміни відносної діелектричної проникності імпрегнованих ібупрофеном та десмет- рином композиційних мембран при селективному зв'язуванні ними зазначених речовин із водних розчинів.
Description
Keywords
сенсорний пристрій, композиційні імпрегновані мембрани, ендокринні токсиканти, дослідження
Citation
Сенсорний датчик на основі композиційних імпрегнованих мембран для експресного визначення ендокринних токсикантів у воді / В.М. Кочкодан, В.Г. Мельник, О.Д. Василенко, О.О. Міхаль, В.В. Гончарук. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 79 : Хімічні науки і технології. - С. 14-19.