Формування та характеристики композиційних хітозан-целюлозних ультрафільтраційних мембран

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Вербич, Світлана
Зайченко, М.
Брик, Михайло
Глевацька, К.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено процес модифікування целюлозних ультрафільтраційних мембран шляхом адсорбції хітозану в умовах природної конвекції розчину. Проаналізовано вплив параметрів модифікування на функ­ціональні характеристики мембран у процесі ультрафільтрації одно- та двозарядних електролітів. Встановлено, що швидкість потоку пермеату знижується при зростанні концентрації хітозану у мо­дифікуючому розчині за тисків, більших 0,25 МПа, і не змінюється в діапазоні високих концентрацій полімеру (до 1 %) за рахунок формування щільного гелевого шару на поверхні мембрани. Характерис­тики модифікованих мембран залежать як від концентрації хітозану, так і від природи розчинника. Показано, що фільтрування електроліту крізь мембрану, модифіковану в хлороводневій кислоті, дозволяє затримати на 20 % більше іонів міді, ніж: при застосуванні композитної мембрани з оцтової кислоти.
Description
The modification of cellulose ultrafiltration membranes by adsorption of chitosan in conditions of natural solution convection has been researched. The influence of modification parameters on functional characteristics of membranes has been analyzed during the ultrafiltration of single or double-charged electrolytes. It has been established that permeate flux declines with the rising of chitosan concentration in the modification solution at pressures higher than 0,25 MPa. A high polymer concentration (to 1 % ) does not change flux rate due to the formation of solid gel layer on the membrane surface. The characteristics of modificated membranes depend on chitosan concentration, as well as on the nature of solvent. It has been shown, that the electrolite filtration through the membrane, modified from hydrochloric acid, allows to reject 20 % more copper ions, than membrane modified from acetic acid.
Keywords
хітозан-целюлозні ультрафільтраційні мембрани, утворення багатошарових струк­тур хітозану, кінетика вимивання хітозану
Citation
Формування та характеристики композиційних хітозан-целюлозних ультрафільтраційних мембран / С. В. Вербич, М. В. Зайченко, М. Т. Брик, К. В. Глевацька // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42 : Хімічні науки і технології. - С. 3-8.