Дослідження, опис та порівняння каталазної активності вуглецевих сорбентів типу СКН та КАУ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Глевацька, К.
Бакалінська, Ольга
Картель, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено кінетику каталітичної реакції розкладання пероксиду водню у водних розчинах різної концентрації (від 1 до 8 %) вуглецевими сорбентами типу СКН і КАУ та їх модифікованими формами (окиснені в Н- та сольовій Fe (ІІІ)-формі) при різних значеннях рН (4,8; 5,8; 6,8 та 7,8) порівняно з активністю ферменту каталази. Застосовано закони кінетики ферментативних реакцій для опису процесів каталітичного розкладання пероксиду водню та визначено залежність константи Міхаеліса-Ментен від рН для каталітичних реакцій, які прискорюються дослідженими матеріалами та каталазою. Показано, що активність вуглецевих сорбентів нижча порівняно з активністю каталази. Серед досліджених матеріалів окиснена форма СКН та модифікована залізом форма КАУ при досліджуваних значеннях рН мають найбільшу каталазну активність, що може знайти застосування у еферентній медицині та біотехнології.
Description
Keywords
дослідження, каталітична реакція, вуглецеві сорбенти, еферентна медицина, навколишнє середовище
Citation
Глевацька К. В. Дослідження, опис та порівняння каталазної активності вуглецевих сорбентів типу СКН та КАУ / К.В. Глевацька, О.М. Бакалінська, М.Т. Картель. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 79 : Хімічні науки і технології. - С. 19-24.