Засади правового статусу державного службовця: науково-теоретичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Костюк, Віктор
Воробйова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У науковій статті досліджуються проблеми правового статусу державного службовця через призму сьогодення. Проаналізовано ключові проблеми правового статусу державного службовця у контексті новітнього законодавства. Акцентовано увагу на основних елементах правового статусу державного службовця. Проаналізовано основні права та обов’язки державного службовця. Визначено напрями удосконалення законодавчого забезпечення правового статусу державного службовця.­
The article deals with the problems of the legal status of a civil servant through the prism of the present. The key problems of the legal status of a civil servant in the context of the most recent legislation are analyzed. The emphasis is on the main elements of the legal status of a civil servant. The basic rights and duties of a civil servant are analyzed. The main tendencies of improving the legislative provision of the legal status of a civil servant are defined.
Description
Keywords
державна служба, право на державну службу, державний службовець, правовий статус державного службовця, принцип верховенства права, права державного службовця, обов'язки державного службовця, відповідальність державного службовця, стаття, public service, the right to a civil service, civil servant, legal status of a civil servant, the rule of law, the rights of a civil servant, duties of a civil servant, the responsibility of a civil servant
Citation
Костюк В. Л. Засади правового статусу державного службовця: науково-теоретичний аспект / Віктор Костюк, Ірина Воробйова // Публічне право. - 2018. - № 1 (29). - С. 134-142.