Ідея спасіння в християнстві та самореалізація в буддизмі : (порівняльна сотеріологія)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Костюков, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Однією з основних характеристик сучасного світу є підвищене взаємопроникнення різних культур, світоглядних систем та релігій. Деякі з них досить тривалий час перебували в ізоляції, а деякі здавна вже відомі своєю месіанською спроможністю. Саме до останніх належить християнська та буддистська релігії, порівнянню кожної з яких щодо граничної мети (погляди на спасіння або самореалізацію, відношення до Бога, природи людини та Всесвіту) і присвячується ця стаття. Досить поширеною тезою серед сучасної буденної свідомості є та, що всі релігійні доктрини в цілому однакові. Східні традиції підтримують цей погляд, стверджуючи, що всі релігії різними шляхами спрямовані до однієї мети. Чи справедливе це ствердження односпрямованості духовних традицій, чи між ними є принципові розбіжності в їхній суті, від якої залежить і методика реалізації їхнього духовного ідеалу. На нашу думку, цією суттю є сотеріологічні погляди, іншими словами — вчення про спасіння.
Description
One of the main features of the modern world is the highest interpanetration of various cultures, world outlooks and religions. Some of them had been in isolation for a long time, and others are well-known by their messianic intensity. Christianity and Buddhism have all signs of the last ones, and this article is dedicated to their comparing. It became common nowadays that all religions are identical in fact. Orient traditions support this opinion, they say that all religions have the same final goal. Is it correct or there are some essential differences between the doctrines that influence methods and ideal of spiritual realisation. These are the basic questions of this work.
Keywords
християнська релігія, буддистська релігія, вчення про спасіння, людське буття, буддизм, стаття
Citation
Костюков О. К. Ідея спасіння в християнстві та самореалізація в буддизмі : (порівняльна сотеріологія) / О.К. Костюков. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. // Наукові записки НаУКМА. Т. 19: Філософія та релігієзнавство. - с. 81-87. - Стаття надрукована в Наукових записках НаУКМА, Т. 19: Філософія та релігієзнавство.