Цифрова трансформація аграрного сектору: перспективи, виклики та рішення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Негрей, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Цифрова трансформація аграрного сектору привертає значну увагу суспільства через багатообіцяльні перспективи для підвищення ефективності та прибутковості. Для визначення ключових тем і прогалин у цифровізації сільського господарства розглянуто останні дослідження та публікації в цій сфері. Аналіз показав, що, хоча деякі дослідження вказують на потенційні переваги цифрового сільського господарства, інші підкреслюють обмеження та проблеми, пов’язані з його впровадженням. Процеси цифровізації аграрного сектору України відповідають сценарію "легкої цифровізації", що характеризується базовим рівнем цифровізації сільського господарства, обмеженим контролем даних та суттєвою різницею в цифровій грамотності і впровадженні технологій між різними зацікавленими сторонами в аграрному секторі. Щоб сприяти процесу цифровізації, потрібно поліпшити обмін даними між зацікавленими сторонами, як-от фермери, уряд, трейдери, виробники, споживачі та AgriTech. Цифрові платформи, електронне врядування, сільськогосподарські консультації, доступ до фінансових послуг та обмін інформацією є дуже важливими для цифрової трансформації. Досліджено цифрову взаємодію між фермерами та агротехнологічними компаніями, трейдерами/виробниками продуктів харчування та споживачами з акцентом на її елементах і перевагах. Обговорено роль уряду у створенні надійної системи цифровізації та сприянні співпраці між зацікавленими сторонами. Уряд пропонує впровадження таких рішень, як системи управління фермами, інструменти збору даних, системи підтримки ухвалення рішень і технології землеробства на основі даних. Ці рішення полегшують аналіз даних, ухвалення обґрунтованих рішень та оптимізацію роботи ферми. Проблеми та обмеження, пов’язані з цифровою трансформацією аграрного сектору, – це обмежені фінансові ресурси, нормативні обмеження, опір змінам і проблеми конфіденційності. Потрібні подальші дослідження для вивчення стандартів якості даних, прав власності на дані та правил конфіденційності, розвитку навичок, систем моделювання та цифрових платформ.
Description
The digital transformation of the agricultural sector has received considerable attention due to its potential to increase efficiency and productivity. This paper reviews recent research and publications to identify key themes and gaps in the digitalisation of agriculture. The analysis shows that while some studies highlight the potential benefits of digital agriculture, others emphasise the limitations and challenges associated with its implementation. The case of Ukraine fits into the ‘light digitalisation’ scenario, where agriculture digitalisation is at a basic level, data control is limited, and digital literacy and technology adoption varies among different agricultural stakeholders. To promote the digitalisation process, data exchange between stakeholders such as farmers, government, traders, producers, consumers and AgriTech should be improved. Digital platforms, e-governance, agricultural extension, access to financial services and information exchange are very important for digital transformation. The author explores digital interactions between farmers and agri-tech companies, food traders/producers and consumers, highlighting the elements and benefits of such interactions. The role of the government in creating a reliable digitalisation system and facilitating cooperation between stakeholders is discussed. It proposes the implementation of solutions such as farm management systems, data collection tools, decision support systems and data-driven farming technologies. These solutions facilitate data analysis, informed decision-making and optimisation of farm operations. Challenges and limitations associated with the digital transformation of the agricultural sector are limited financial resources, regulatory constraints, resistance to change, and privacy concerns. Further research is needed to explore data quality standards, data ownership and privacy rules, skills development, modelling systems and digital platforms.
Keywords
аграрний сектор, цифровізація, збір даних, ефективність, точне землеробство, уряд, стаття, agricultural sector, digitization, data collection, efficiency, precision agriculture, government
Citation
Негрей М. В. Цифрова трансформація аграрного сектору: перспективи, виклики та рішення / Негрей М. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2023. - Т. 8, вип. 1. - C. 94-100. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.94-100