Кінооператор і кінорежисер - опоненти чи спільники?: (Внесок Юрія Іллєнка у розвиток мистецтва кіно)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Брюховецька, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на прикладі видатної роботи оператора Юрія Іллєнка у фільмі "Тіні забутих предків" показано, як були подолані стереотипи знімання, піднято значення художньої образності, як широке застосування ручної камери підсилило невимушеність і динамізм дії, а вдумлива, творча робота над кольором зробила його чинником драматургії, чинником посилення емоційності. На прикладі новаторської творчості Іллєнка-оператора, що сприяла національній своєрідності українського кіно і стала внеском у розвиток кіно світового, показано, як виявилась українська ментальність на сучасному етапі.
Description
In the article on the example of remarkable work of operator Yuriy lllenco in a film "Shadows the forgotten ancestors" are shown, as stereotypes of removal were overcame, the value of artistic vividness is heaved up, as wide application of hand camcorder strengthened dynamism of action, and the serious, creative prosecution of color did him by the factor of dramaturgy, by the factor of strengthening of emotionality. On innovative creation of Illenco-operator, that exposed national originality of the Ukrainian cinema and became endowment in development of cinema of world, it is shown, how appear Ukrainian mentality on a modern stage.
Keywords
оператор, Юрій Іллєнко, фільм "Тіні забутих предків", українське кіно, кінорежисер, кіновиробництво, operator, Yuriy lllenco, a film "Shadows the forgotten ancestors"
Citation
Брюховецька, Лариса Іванівна, Кінооператор і кінорежисер - опоненти чи спільники? : (внесок Юрія Іллєнка у розвиток мистецтва кіно) / Л. І. Брюховецька, М. А. Собуцький // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. - 2006. - Т. 49. - С. 115-118.