Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо іонів токсичних металів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Яновська, Еліна
Кузовенко, В.
Кичкирук, О.
Тьортих, Валентин
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Шляхом одностадійного модифікування за реакцією Манніха здійснено хімічне закріплення 1-(2- піридилазо)-2-нафтолу на поверхні силікагелю. Досліджено адсорбційні та кінетичні характеристики, визначено сорбційну ємність одержаного хімічно модифікованого кремнезему щодо іонів Zn(II), Pb(II), Cu(II), Cd(II), Ni(II) та Fe(III). Методом ЕПР-спектроскопії доведено утворення на поверхні плоскоквадратних комплексів при адсорбції іонів Си(ІІ). За даними електронної спектро¬ скопії спосіб координації досліджених іонів металів з поверхневими групами аналогічний до струк¬ тури подібних комплексів у розчинах.
Description
Keywords
одностадійне модифікування, силікагель, метод ЕПР-спектроскопії, плоскоквадратні комплекси
Citation
Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(-2-піридилазо)-2-нафтолом щодо іонів токсичних металів / Е.С. Яновська, В.А. Кузовенко, О.Ю. Кичкирук, В.А. Тьортих. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 79 : Хімічні науки і технології. - С. 45-50.