Мовно-аргументативні стратегії в полемічних творах (на матеріалі статей Івана Франка та Івана Нечуя-Левицького 1878 року)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Прибитько, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Стаття містить аналіз стратегій мовного впливу в полемічних текстах ХІХ століття. Проаналізовано спільні та відмінні риси суперечок сучасних та минулих епох. Визначено різновиди суперечок у полемічних творах та окреслено основні підходи до їхнього аналізу. Простежено синкретичний характер аналізованої комунікативної події.
Description
The article contains an analysis of language influence strategies in polemical texts of the 19th century. Differences and similarities between modern controversies and past eras are demonstrated. Types of transformations of disputes and features of their analysis are determined. The syncretic character of the analyzed communicative event is traced.
Keywords
стратегії, мовний вплив, мовленнєва діяльність, полемічні тексти, комунікація, тези конференції, strategies, language influence, speech activity, polemical texts, communication
Citation
Прибитько Ю. М. Мовно-аргументативні стратегії в полемічних творах (на матеріалі статей Івана Франка та Івана Нечуя-Левицького 1878 року) / Юлія Прибитько // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 165-169.