Міфологія жіночого Ірини Шувалової: тілесність, мова, час

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Борисюк, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський університет імені Бориса Грінченка
Abstract
У статті проаналізовано концепти часу, мови й тілесності в ліриці І. Шувалової. Єдність мовно-тілесного досвіду ліричного суб’єкта поетеси – модель осмислення цілісності і доцільності світу. Час для І. Шувалової є відбиттям боротьби життя і смерті, утіленням динаміки станів; саме тому такими важливими в її ліриці є мотиви зміни, перетворення, нетотожності. Відповідно, тілесний досвід стає мовою, якою авторка говорить про драму самототожності, усвідомлення людиною себе в часі і часу в собі, про колізію стосунків Я та Іншого як причетність, що неодмінно впливатиме на автентичність і цілісність Я.
В статье проанализированы концепты времени, языка и телесности в лирике Ирины Шуваловой. Единство языково-телесного опыта лирического субъекта Ирины Шуваловой – модель осмысления целостности и целесообразности мира. Время для Ирины Шуваловой – это отображение борьбы жизни и смерти, воплощение динамики состояний; именно поэтому такими важными в ее лирике являются мотивы изменений, превращения, нетождественности. Соответственно, телесный опыт становиться языком, с помощью которого автор говорит про драму самотождественности, осмысление человеком его присутствия во времени и присутствия времени в нем, про коллизию отношений Я и Другого как причастность, которая будет влиять на автентичность и целостность Я.
The concepts of time, language, and sensuality in Iryna Shuvalova’s poetry are analyzed in the article. Sensual and linguistic experience wholeness of Shuvalova’s lyric character is a model for interpretation of world wholeness and advisability. Moreover, time can be conceptualized as representation of life and death battle as well as dynamics of conditions, and therefore motifs of changes, transformations, and non-identity are very important in her poetry. Accordingly, sensual experience can be interpreted as a language for speaking about self-identity drama, human perception of time from external and internal perspectives, the Self and the Other relationship as involvement affecting the Self authenticity and wholeness.
Description
Keywords
сучасна українська поезія, поезія, Ірина Шувалова, ідентичність, час, тілесність, стаття, поэзия, Ирина Шувалова, идентичность, время, телесность, статья, poetry, Iryna Shuvalova, identity, time, sensuality, article
Citation
Борисюк І.В. Міфологія жіночого Ірини Шувалової: тілесність, мова, час // Синопсис. – 2016. - № 1 (13). – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/191