"Деідеологізація" освіти в роки перебудови: причини, напрями реформи, суперечності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Шліхта, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У статті розглянуто основні характеристики освітньої реформи доби перебудови. Базуючись передовсім на аналізі радянських і західних медіа другої половини 1980-х рр., авторка означає процес «деідеологізації» освіти, що розкриває суть реформаторських ініціатив М. С. Горбачова загалом. Обмеженість і численні внутрішні суперечності реформи, похідні від нездатності «реформаторів» порвати з комуністичним світобаченням, визначено основною причиною непослідовності і невдач цієї реформи другої половини 1980-х рр.
Description
The article examines main characteristics of the educational reform of the perestroika period. Drawing from an analysis of the Soviet and Western media from the second half of the 1980s, the author discusses the process of the “deideologization” of education as one shading light on other Mikhail Gorbachev’s reform initiatives. Inconsistence and many inner contradictions of the reform, being a result of the “reformators’” inability to break with the communist past, are seen as the major reason for the failure of this and others Gorbachev’s reforms.
Keywords
освіта, освітня реформа, історія, марксизм-ленінізм, перебудова, "деідеологізація", Горбачов, education, educational reform, history, Marxism-Leninism, perestroika, "deideologization", Gorbachev Mikhail
Citation
Шліхта Н. В. "Деідеологізація" освіти в роки перебудови : причини, напрями реформи, суперечності / Шліхта Н.В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 130 : Історичні науки. - С. 37-42.