Реальність пізнання : Моріц Шлік versus Іммануїл Кант

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Маєвський, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Реальність пізнання, що обіймає у собі весь комплекс філософських проблем логічної істинності і досвідної достовірності, зазнала значної трансформації від Нового часу до визначальної для сучасності епохи кризи філософських основ точних наук початку XX ст. Контроверза між віденським логічним емпіризмом початку XX ст. у версії професора Моріца Шліка та кантівською традицією трансцендентального обґрунтування пізнання виявляє, окрім традиційно очевидних суперечностей, доволі прогресивний, позитивістично забарвлений і тісний зв'язок наступництва.
Description
Reality of knowledge, which encompasses the whole bundle of philosophical problems of logical truth and experiential certainty, has undergone a considerable transformation since the epoch of Modern till the determinative for contemporaneity epoch of crisis in philosophical foundations of exact sciences at the beginning of XX c. The controversy between Vienna logical empiricism at the beginning of XX c. in version of Prof. Moritz Schlick and Kantian tradition of transcendental foundation of knowledge reveals, apart from traditionally apparent repugnances, their quite progressive, positivistically imbued and very intimate nexus of inheritance.
Keywords
аподиктичне знання про реальність, емпіризм, Кант, категорії мислення, судження, стаття
Citation
Маєвський О. Л. Реальність пізнання : Моріц Шлік versus Іммануїл Кант / О.Л. Маєвський. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. // Наукові записки НаУКМА. Т. 19: Філософія та релігієзнавство. - с. 47-54. - Стаття надрукована в Наукових записках НаУКМА, Т. 19: Філософія та релігієзнавство.