Термоокислювальна деструкція напів-ВПС, модифікованих хелатними сполуками тривалентних 3d-металів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Козак, Наталія
Нізельський, Юрій
Нестеренко, Гелена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Термоокислювалъна деструкція одночасних напів-ВПС на основі поліуретану та поліметилметакрилату, модифікованих ацетилацетонатами тривалентних За-металів характеризується появою стадії рівномірної втрати ваги на кривих термогравіметричного аналізу. Температурний інтервал цієї стадії корелює з кількістю введеної в реакційну суміш металоорганічної сполуки. Зміни, що спостерігаються в процесі термоокислювальної деструкції при модифікуванні напів- ВПС, відбуваються головним чийому низькотемпературних стадіях розкладу і залежать від іону металу (Cr, Co чи Fe) та кількості модифікатора.
Description
Thermooxidative degradation was investigated of metal organic compounds modified semi-IPNs. Those metal organic compounds being able to form complex with each of the semi-IPN component. It was shown that introduction of the trivalent metal chelate in semi-IPN matrix is accompanied with appearance of the additional stage of regular weight loss on TGA curves. Value of temperature interval of the regular weight loss stage correlates with introducet metal compound quantity The similarity was found in observed changes of thermooxidative destruction process and of changes in paramagnetic probe rotational diffusion depending on metal ion used (Cr, Co or Fe) and introduced modifier content.
Keywords
Термоокислювалъна деструкція, напів-ВПС, термогравіметричний аналіз, Температурний інтервал
Citation
Козак Н. В. Термоокислювальна деструкція напів-ВПС, модифікованих хелатними сполуками тривалентних 3d-металів / Н. В. Козак, Ю. М. Нізельський, Г. М. Нестеренко // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Хімічні науки і технології. - С. 28-32.